Deze documenten heb je nodig bij de verkoop van je woning

Woning verkopen? Dan schrikt de administratieve rompslomp van documenten, attesten en certificaten je misschien wel af. Maar geen gemaar, want eigenlijk bezit je al een heel deel van die documenten en een groot deel kan je ook verkrijgen via je notaris. Voor alle zekerheid vind je hieronder alle documenten die je nodig hebt voor de verkoop van je woning.

Deze documenten heb je nodig bij de verkoop van je woning

Eigendomstitel

Je kan je woning uiteraard pas verkopen als je ook de effectieve eigenaar bent. En dat bewijs je met de eigendomstitel. De eigendomstitel is de authentieke verkoopakte, maar kan ook de vorm aannemen van een schenkingsakte, een akte van vereffening of verdeling van een erfenis. De laatste drie vormen komen vooral voor bij oudere woningen die zijn geschonken of geërfd. Het originele exemplaar kan je opvragen bij je (toenmalige) notaris. Weet je niet meer wie dat is? Dan kan je ook terecht bij het registratiekantoor van je provincie.

EPC-attest

EPC, kort voor energieprestatiecertificaat, geeft je woning een bepaalde score afhankelijk van de energiezuinigheid. Hoe lager de score, hoe zuiniger de woning. Sinds 2022 komen enkel nog maar EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 2019. Daarna blijft het certificaat 10 jaar geldig. Het EPC wordt opgemaakt door een erkend deskundige en kost tussen de €100 en €250.

Keuringsverslag van de elektrische installatie

Bakstenen gevel huis
Bron: the blowup - Unsplash

Een ander document dat je nodig hebt, is het keuringsattest van je elektriciteit. Het attest toont aan dat de elektrische installaties gekeurd zijn en al (niet) in orde zijn. Bij een negatief attest heeft de potentiële koper 18 maanden de tijd om de elektrische installaties in orde te brengen en te herkeuren. Bij een goedgekeurd verslag blijft het keuringsverslag van de elektrische installatie 25 jaar geldig op voorwaarde dat er geen grote ingrepen gebeuren met de elektrische installaties. Het attest zelf kan je aanvragen bij een keuringsbedrijf en kost tussen de € 100 en € 150.

documenten woning verkopen
Bron: Jose Losada - Unsplash

Postinterventiedossier

Woningen die na mei 2001 zijn gebouwd of gerenoveerd moeten een postinterventiedossier (PID) voorleggen. Dat dossier bevat alle technische gegevens over de structuur van de woning en welke materialen er zijn gebruikt. Dat wil dus zeggen dat je PID ook alle offertes, facturen, foto’s, etc. moet bevatten. Het PID kan je opvragen bij de aannemer die de werken heeft uitgevoerd of bij de bouwheer.

Verzekeringsattest van de architect

Is je woning gebouwd in 2019 of later, dan moet je bij de verkoop van je woning ook een verzekeringsattest voorleggen van de architect. Dat attest bevindt zich meestal al in het PID en toont 10 jaar lang de aansprakelijkheid aan van de architect.

Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel toont aan dat de verkoper alle vergunningen voor zijn woning heeft aangevraagd en geen bouwovertredingen heeft gemaakt. Je vraagt dit document best vlak voor verkoop aan omdat het maar 1 jaar geldig blijft.

Kadastraal uittreksel en plan

In het kadastraal uittreksel staan zowel alle gegevens van de eigenaar als de info over de woning zoals de oppervlakte, het kadastraal inkomen, het bouwjaar, etc.

Bodemattest

Bij de verkoop van je woning moet je een bodemattest kunnen voorleggen. Een blanco bodemattest toont aan dat je grond niet verontreinigd is. Bij negatief advies moet de verkoper overgaan tot een beschrijvend bodemonderzoek. Als daaruit resulteert dat er geen saneringswerken nodig zijn, kan de verkoop doorgaan.

Informatie over de overstromingsgevoeligheid

De koper moet geïnformeerd zijn over de risico’s op overstroming. Deze kan je verkrijgen via je notaris of opvragen via het Geoloket.

Keuringsattest stookolietank

Dit attest moet je enkel voorleggen als je nog een stookolietank gebruikt, er een aanwezig is maar niet gebruikt of als je er een verwijderd hebt. Het attest dat je voorlegt bij verkoop toont aan dat je voldoet aan de verplichting voor het onderhoud en de kwaliteit van de tank.

Drie kleurrijke rijwoningen op een helling
Bron: Hugo Sousa - Unsplash

Inlichting van de syndicus (enkel appartementen)

Als je een appartement verkoopt, vraagt de notaris ook nog extra informatie op bij de syndicus. Die informatie omvat de procedures van het gebouw, de verslagen van de laatste 3 vergaderingen, de balans van het reservekapitaal en het werkkapitaal.

Een woning verkopen vergt nog heel wat andere info

Via onderstaande blogs vind je misschien wel de extra informatie die je zoekt! Of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief voor meer tips!

Scroll naar top