Waar zit er asbest in je woning?

Woon jij in een woning die gebouwd is voor de eind jaren ’90? Dan bestaat de kans wel eens dat er nog ergens asbest zit verstopt. Asbest was in die tijd een goedkope grondstof met een goede isolerende werking. Van de gezondheidsrisico’s waren toen ze nog niet op de hoogte. Maar sinds 1998 weten we beter! Vanaf dan werd het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te (her)gebruiken.

Waar zit asbest in je woning?

Niet om je te doen afschrikken, maar er zijn heel wat toepassingen waar asbest kan in voorkomen. Hieronder alvast een niet-exhaustief lijstje:

  • Op je dak: golfplaten, leien, onderdakplaat, schouwpijpen en luchtkanalen.
  • Aan de buitenkant van je woning: vensterdorpels, afvoerbuizen en -goten, bloembakken
  • Aan de binnenkant van je woning: muurplaat of plafondtegels, vloertegels, imitatiemarmer, glasalplaten, plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen
Afgebrokkelde muur met asbest
Bron: Tneil Abt - Unsplash

Is asbest verwijderen verplicht?

Vandaag de dag is er nog geen verplichting om asbesthoudende materialen te verwijderen als ze in goede staat zijn. In dat geval mag je kiezen om ze te laten zitten of zelf te verwijderen. Opgelet: ook bij het verwijderen moet het materiaal nog volledig intact blijven zonder zichtbare asbestvezels.

Is het asbest wel beschadigd of komt er asbest bloot bij renovatiewerken? Dan ben je wel verplicht om het asbest te verwijderen. Dat moet dan gebeuren door een erkende asbestverwijderaar.

Oud huis met golfplaten
Bron: Elina Volkova – Pexels

Actieplan Asbestafbouw

Sinds maart 2024 is het Actieplan Asbestafbouw definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dat is een plan dat streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen en een asbestvrij Vlaanderen.

Het actieplan houdt in dat tegen 2034 alle risicovolle asbesttoepassingen moeten worden weggehaald uit Vlaamse gebouwen en woningen. Tegen 2040 moeten dan alle andere asbestmaterialen die in slechte staat zijn ook verwijderd zijn. Hou wel in het achterhoofd dat dit streefdata zijn en geen wettelijke verplichting voor particulieren.

Meer inspiratie nodig?

Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en lees onderstaande blogs.

Scroll naar top