Nieuw Vlaams Energie- en Klimaatplan: wat betekent dat voor jou?

Op 12 mei 2023 is de Vlaamse Regering tot een nieuw akkoord gekomen voor het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP). Met dat nieuwe akkoord treft België extra maatregelen om tegen 2030 de broeikasgasemissies te verlagen met 40%. Maar wat heeft dat als gevolg voor bouwers en verbouwers? 

1. Afschaffing premie voor fossiele aardgascondensatieketels

Nog dit jaar wordt de premie voor het vernieuwen van fossiele aardgascondensatieketels afgeschaft. Waar je vandaag nog op zo’n € 1.800 tot € 2.500 kan rekenen, wordt die herleid tot een besparing van ongeveer € 30 miljoen. Dat geld wordt dan gepompt in de subsidiëring van warmtepompen.

2. Verhoogde premies van warmtepompen verlengd

Je las het hierboven al: dankzij de kosten die bespaard worden bij de aardgascondensatieketels, worden de premies voor warmtepompen verlengd tot 2025. Hou wel in het achterhoofd dat een warmtepomp vaak niet de eerste stap is richting een energiezuinigere woning. Isolatie blijft de belangrijkste pijler voor jouw renovatie.

Rood huis in stellingen
Bron: Fredrik B - Unsplash

3. Premies voor zonnepanelen blijven dezelfde

De regelgeving in verband met zonnepanelen blijft ongewijzigd. Dat wil zeggen dat de premies nog steeds langzaamaan zullen worden afgebouwd. Op dit moment ontvang je nog maximum € 750 bij het plaatsen van zonnepanelen. In 2024 zal dat allicht gehalveerd worden naar een premie van maximum € 375. 

Werkman die vezelplaat zaagt
Bron: Samuel Cruz - Unsplash

4. Verstrengde energienormen

De verstrenging van energienomen is bijna elk jaar een wederkerend fenomeen. En dat kon niet bij het Vlaams Energie- en Klimaatplan ontbreken. Tegen 2030 moeten alle open of halfopen residentiële woningen minstens energielabel E hebben. Vijf jaar nadien label D en in 2040 label C. Voor gesloten bebouwing en appartementen wordt er strenger opgetreden, want zij moeten al voldoen aan energielabel D in 2030. In 2035 moet dat label C zijn. Die verstrenging heeft vooral ook een impact op huurwoningen: als eigenaars van een huurwoning die regels niet in acht nemen, bestaat de kans dat ze hun woning niet meer mogen verhuren.

5. Meer hernieuwbare energie

De doelstellingen van het VEKP die initeel in 2019 werden opgesteld voor hernieuwbare energie zijn met 12% verhoogd. Voor die aanpassing zijn er geen extra steunmaatregelen voorzien. Wat wel wordt vergemakkelijkt zijn de procedures om windmolens te plaatsen. Procedures tegen zulke installaties moeten ook binnen de 9 maanden zijn afgehandeld.

Nog meer nieuwtjes over de bouwsector?

Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en lees onderstaande blogs.

Scroll naar top